Ifiház Debrecen

TÁMOP

TÁMOP

 

 

 

 

Minden aktuális információ,
kép-és videóanyag megtalálható a projekt weboldalán:

www.kalakaplaza.hu

____________________________________________________________________________________

Kaláka Pláza 
kreatív művészeti foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Házban

Az Ifjúsági Ház, mint a fiatal korosztály közösségi színtere kompetenciafejlesztő foglalkozásokkal segít bekapcsolni a fiatalokat – elsősorban a valamilyen hátránnyal küzdőket – a képzés folyamatába. 

A „Kaláka Pláza kreatív művészeti foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Házban” című, TÁMOP – 3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú projekt 2012. szeptember 1-jétől 2013. szeptember 30-ig tart. 

Négy kreatív területen – képzőművészet, előadó művészet, vizuális kultúra (médiaműhely), kézművesség – olyan ismereteket kíván nyújtani, amelyek az iskolai kereteken túlmutatnak, azt továbbfejlesztik, kiegészítik.  

A kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat keretében a fiatalok tizenegy térítésmentes szakkör (fazekasság, nemezelés, vessző- és kosárfonás, drámajáték, utcaszínház, énektanulás, ütőhangszeres oktatás, képzőművészet - rajz és vizuális kultúra oktatása, grafika, médiaműhely - elektronikus újságírás, médiaműhely - online mozgóképes foglalkozássorozat, videókészítés) közül választhatnak. Kiegészítő programelemként a projekt részét workshopok, intézménylátogatások, tanévzáró művészeti hétvége, művészeti táborok és Ifjúsági Összművészeti Fesztivál képezik még. 

A projekt szakemberei elsősorban helyi szervezetekben, intézményekben tevékenykednek, ismertek és elismertek, tapasztalattal és gyakorlattal rendelkeznek, valamint az Ifjúsági Házzal jól működő szakmai kapcsolataik vannak.

Együttműködő oktatási intézmények: Karácsony Sándor Általános Iskola; Kós Károly Művészeti Szakközépiskola; Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola; József Attila Általános Iskola; Nagysándor József Általános Iskola; Bolyai János Általános Iskola; Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola.
____________________________________________________________________________________


DRÁMAJÁTÉK

 • Improvizációs módszerek, színházi tréningek, beszédgyakorlatok, játékok, szituációs feladatok.
 • Színháztörténeti és elméleti alapkészségek elsajátítása.
 • A gyermek által létrehozott, saját élményein alapuló szövegkönyv, színdarab létrehozása.
 • Az elkészített szövegkönyv „bepróbálása”.
 • Az összművészeti fesztiválon, és a nyári tábor idején mindenki megtalálja magát a közösségben, szerepét a darabban.
 • A szereplés élménye és a közösséghez tartozás, valamint a kreativitás fejlesztése elsődleges szerepet kap.


ÉNEKTANULÁS

 • Az énektanulás elméleti elsajátítása. Énekstílusok elkülönítése.
 • A szolfézs, stílusismeret módszertana.
 • Az éneklés elsajátítása a gyakorlatban.
 • Hallás-és ritmusfejlesztés.
 • Hangképzés klasszikus módszere. Énekbeszéd.
 • Nyári tábor keretében a tanultak összegzése, közös produkciók kialakítása.
 • Színpadi rutin és tapasztalatszerzés. Fontos szerepet kap a közösségi munka.
   

FAZEKASSÁG

 • A kerámiaművesség története.
 • A prekolombián kerámia. A Közép- és a Felső-Tiszavidék, a Felvidék, a Dunántúl, az Alföld és Erdély fazekassága.
 • Nyersanyagok. Az agyag útja az előkészítéstől a kész edényig. Ismerkedés az agyaggal.
 • Edényformák, funkciójuk és készítésmódjuk, díszítő technikák.
 • A fazekasműhelyről.
 • Egy szabadon választott tájegységre jellemző edény vagy edény együttes megtervezése.
 • Korongolás nélküli edények készítése.
 • Korongolás. Díszítési technikák. Égetés előkészítése, terrakotta, égetés. Mázazás, mázas égetés.
 • Bekapcsolódás a többi kreatív terület munkájába, az összművészeti produkcióba.
 • Kiállítás, kézműves bemutató.
   

NEMEZELÉS

 • A nemezelés eredetéről, legendáiról.
 • A nemez készítése, típusai.
 • A nemezek mintakincséről és jelentéstartalmukról.
 • Nemezkészítés napjainkban.
 • A nemezlabda készítésétől a nemezöltözékeken át a takaróig történő technikák elsajátítása, megvalósítása.
 • Nyári tábor keretében olyan termékek létrehozása, amelyek társíthatók más kreatív területek tevékenységéhez.
 • A készített alkotások értékesítési lehetőségei, jogi szabályai, hogyan lehet önálló, egy alkotó.


KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR

 • Ismerkedés a képzőművészet ágazatival, műfajaival, stílusaival.
 • Debreceni kortárs művészet bemutatása.
 • A festészeti technikák jellemzése, bemutatása, kipróbálása.
 • Színek szerepe a művészetben, montázstechnika, a tér perspektíva típusai, szabályai, a természetes emberi arányok, a portré, az alkalmazott grafika területei, megnyilvánulási formái.
 • A nyári tábor alatt a hatékony, önálló tanulásé a főszerep. „Az én világom” címmel saját kép készítése, hangulatfestés, életfa, kompozíciók festése, színkeverési feladatok.
 • Közösségi festészet, Mural painting.
 • Kiállítás, tárlat szervezése, előkészítése.
 • A záró rendezvényre való felkészülés, Tanévzáró Művészeti Hétvége, Ifjúsági Összművészeti Fesztivál.
   

GRAFIKAI SZAKKÖR

 • Képgrafika eszközei, alapismeretek, magasnyomás meghatározása, fametszet, linómetszet nyomtatása, papírmetszés, a mélynyomás.
 • A savval maratott technikák és a nem savazott technikák.
 • A síknyomás, a szitanyomás.
 • Számítógépes technikák, digitális nyomtatás. Rajzi terv készítése.
 • Tükörfordított rajz készítése. Dúcállású rajz felvitele. Metszés.
 • Grafika tervezése Debrecennel kapcsolatos személyes vagy irodalmi élményhez rézkarc technikával.
 • Nonfiguratív kompozíció tervezése.
 • Közösségi festészet, Mural painting.
 • Kiállítás, tárlat szervezése, előkészítése.
 • A záró rendezvényre való felkészülés, Tanévzáró Művészeti Hétvége, Ifjúsági Összművészeti Fesztivál.


KOSÁRFONÓ SZAKKÖR

 • Szakma- és anyagismeret, néprajzi ismeretek, múzeumlátogatás.
 • Kerek kosáralj, kosár, papírkosár, piaci kosár, adventi koszorú, betlehemi jászol, játék, madáretető készítése.
 • Saját tervezésű munkák kitalálása, megtervezése és elkészítése.
 • Nyári tábor keretében olyan produktumok létrehozása, amelyek kapcsolhatók más kreatív területekhez, mint például díszletelem.
 • Érzelmi kötődés alakulhat ki a nemzeti hagyományokhoz.

 

ÜTŐHANGSZERES OKTATÁS

 • A kézi ütő hangszerek, történetük, elméleti háttér megismertetése.
 • Alapvető technikák alapszintű elsajátítása.
 • Csoportos szakkörök tartása, egy-egy hangszer kiválasztása.
 • Közös zenei produkció bemutatása 4 alkalommal a tanévzáró programon, és az ifjúsági összművészeti fesztiválon.
 • Közreműködés a drámások és az utcaszínházas csoport produkciójában.
 • Nyári tematikus dobtábor.
   

Média Műhely - ONLINE MOZGÓKÉPES FOGLALKOZÁSSOROZAT

 • Sajtóműfajok, médiatudatosság, a sajtó felelőssége.
 • Az egyes műsorok és online felületek műfaji sajátosságai, sajtóetika.
 • Az Adobe Premier bemutatása, fotómozgatás, film/diavetítés készítése képekből.
 • Hang- és képvezérlés, hangalákeverés.
 • Kreatív kiscsoportos műhelyfoglalkozások.
 • Stábon belüli szerepek és feladatok, tervezés.
 • Interjúkészítés. Kérdezési és beszédgyakorlat. Légzéstechnika. Interjúkészítési és vágási gyakorlat.
 • Ál sajtótájékoztató összehívása. Rögzítési gyakorlat.
 • Értékelési technikák, médialátogatások.
   

Média Műhely - ELEKTRONIKUS ÚJSÁGÍRÁS, VIDEOBLOG

 • Sajtó és médiaismeret. Tömegkommunikáció
 • Sajtófotó- technikák, alapismeretek, a sajtófotó készítés technikáiról.
 • Műfajismeret, speciális online műfajok
 • Weboldal kialakítása, szerkesztése, hírszerkesztés.
 • A blog, mint speciális műfaj ismertetése.
 • A videoblog, mint a képzés főelemének elemzése, elméleti alapjai.
 • A blogolás története.
 • Weboldal-tervezés, kialakítás.
 • Fotókészítés a gyakorlatban /terepmunka/.
 • A videoblog megismerése, fontossága, hatékonysága.
 • A Tanévzáró Művészeti Hétvégén, az Ifjúsági Összművészeti Fesztiválon és a nyári táboron készített anyagok értékelése, honlapra feltöltése, elemzése.
   

UTCASZÍNHÁZ

 • Színháztörténet és színházelmélet.
 • Színpadi, színpadtechnikai gyakorlatok: vers és művészi beszéd, a színészmesterség alapjai, színpadi mozgás, zenei és ritmusgyakorlatok, összegző gyakorlatok.
 • Színházelméleti gyakorlatok, színpadi tréning.
 • Intenzív próbafolyamat és nyári tábor során utcaszínházi előadás létrehozása.
 • A létrehozott alkotással több fellépés a program záró, Ifjúsági Összművészeti Fesztiválján.
   

Kiemelt partnereink
Térkép
Ifiház alagsorIfiház földszintIfiház 1.EmeletIfiház 2.Emelet
Kapcsolat

H-Szo  8.00 - 22.00
V         12.00 - 20.00
(Rendezvények esetében nyitva tartási időn túl is!)

Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Információ, jegyértékesítés: +36 52 415 498
Gazdasági iroda: +36 52 426 432
Üzemeltetés: +36 52 532 670
Fax: +36 52 532 670
E-mail: info@ifihazdebrecen.hu