Ifiház Debrecen

ISZMK

Ifjúságfejlesztési folyamatok

ISZMK
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. - 
Hajdú-Bihar Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ

2008-tól a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Hajdú-Bihar megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ működik. Rendszeresen szervezünk ifjúsági találkozókat, megyei fórumot a megyében működő IKSZT-k (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) számára.

__________________________________________________________________________________________

 

Ifjúsági kiskörút – 2013. április 5.-6., Újszentmargita

A találkozó célja az volt, hogy a három település – Újszentmargita, Pocsaj és Debrecen - fiataljaimegismerhessék egymást, közösségi programokon keresztül közelebb kerülhessenek egymáshoz és a jövőben további programok, közösségfejlesztő folyamatok, képzések által tovább mélyülhessen kapcsolatuk. Újszentmargita és Pocsaj településeken már átadásra került IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér).

Egy olyan ifjúsági találkozót tartottunk, ahol Hajdú-Bihar megyéből három település fiataljai találkoztak, ismerkedtek meg egymással, vettnek részt közös programok: jégtörő, csapatépítő játékok, közös együttzenélés, ping-pong, foci meccs és goldsprint verseny. Szeretnénk a jövőben egyre több és több IKSZT-vel rendelkező települést bevonni e folyamatba, hogy végül egy megyei ifjúsági ’hálózat’ alakulhasson ki ezen települések fiataljai között.

A találkozó képei a képgalériában láthatóak.

__________________________________________________________________________________________

Átadták a Kisködmön Közösségi Házat Hajdúbagoson

Hamar birtokba vették a gyerekek a Kisködmön Közösségi Házat Hajdúbagoson. Az 1930-as években épült épületet teljesen felújították.

- Utólagos vízszigetelés, hőszigetelt nyílászárók, napkollektor és minden megvalósulhatott, amit az uniós követelmények elvárnak – mondta el Lakatos Tibor,  az Európa Terv Kft. projektmenedzsere.

2007-ben született meg a közösségi és szolgáltató ház kialakításának ötlete. A működtető egyesület elnöke azt mondta: 15 hagyományos és korszerű szolgáltatással egyaránt várják a látogatókat.

- Újszerű lesz a ház, a hagyományőrzésen túl teleház működik, e-Magyarország Pont működik, lakossági szolgáltatások lesznek, közigazgatási szolgáltatások, kapcsolatban fogunk állni a kormányhivatallal – magyarázta Mócsán Tiborné, az Erdőspusztai Kistérségi Humánfejlesztő Egyesület elnöke.

Szombaton délelőtt adták át a Kisködmön Közösségi Házat Hajdúbagoson. Az országban 300 ehhez hasonló közösségi ház épült már fel, és további 345 tervet támogatott az irányító hatóság. Nemcsak az épület felépítésére vagy felújítására van pénz, hanem egy másik keretből a benne dolgozók bérére is pályázhatnak a közösségek.

- Olyan szempontból nem a legszerencsésebb, hogy nem a tipikus rezsiköltségeket támogatja: víz, villany, fűtésszámla, hanem a működtetésnek szükséges egy vagy több főnek a bére és a járulékok, tehát alapvetően a személyi bért – tájékoztatott Erdős Balázs, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet igazgatóhelyettese.

A Kisködmön Intergált Közösségi és Szolgáltató Tér 52 millió forintból, uniós támogatással épült fel Hajdúbagoson.

FORRÁS: WWW.DEHIR.HU

__________________________________________________________________________________________

Ifjúságfejlesztési folyamatok

A megyében működő szervezetek majdnem fele a községekben működik. Különösen magas a kistelepüléseken a helyi önkormányzat által létrehozott közalapítványok száma.
RIF (Regionális Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum): Látható volt, hogy a statisztikai kistérségi rendszer nem tökéletes. A megyében 3 kistérségi együttműködés megerősödése volt látható (bihari, balmazújvárosi, debreceni).
Megyénkben a Mezon Ifjúsági Iroda korábbi szakmai-módszertani munkájának köszönhetően az alábbi településeken jöttek létre információs pontok: Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúbagos, Vámospércs, Nagyrábé, Balmazújváros, Biharkeresztes.

Ifjúságfejlesztés Hajdú-Bihar megyében 2008-2010

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felkérésére, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és Művelődési Központ koordinálásával elindult egy két évig tartó ifjúságfejlesztői folyamat. A projekt hosszú távú célja a megyében elő fiatalok, ifjúsági szervezetek, közösségi terek és az önkormányzatok segítése, szakmai munkájuk fejlesztése.
Ennek érdekében először is, létrejött egy szakmai csoport a megyében működő, ifjúsággal foglalkozó szervezetek, intézmények köréből, beleértve a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft-t is. A projekt első fázisa egy átfogó, település szintű felmérés, kutatás, melynek keretén belül a szakmai csoport tagjai ellátogatnak a megye 3000 fő alatti településeire.
Intézményünk képviseletében ellátogatunk Körösszegapátira, Görbeházára, Újtikosra, Tiszagyulaházára, Folyásra és Újszentmargitára. A felmérés eredményeit a csoport feldolgozza és elkészíti azt az ütemtervet, mely alapján folytathatjuk a projektet.

Kistérségi fejlesztések, ifjúsági munka

2003. Hajdúbagos - fiatalok kezdeményezésére ifjúsági találkozó (kistérségi) megtartása.
2003 RIÉF megalakítása Debrecenben Ügyvezető és koordinátor az egyesület elnöke.
Közösségfejlesztő csoportépítő tréningek, találkozók, látóutak, tapasztalatcserék a kistérségi településeken. 2004-től folyamatosan pályázati tanácsadás, módszertani segítségnyújtás felnőtt szakemberek bevonásával: Fejlesztők: Balogh László; OÁZIS Derecske, Hamvas László HBM-i Civil Szolgáltató Iroda Mócsánné Zsóka kistérségi ifjúsági tanácsadó, mentor Hajdúbagos - segítségével. 2006 – tól Mobilitas ÉA RIT támogatással ifjúsági tanácsadó – mentor szolgáltatás nyújtása.
Új önszerveződő ifjúsági közösségek alakulnak 2004-től folyamatosan Sárándon; Mikepércsen; Hosszúpályiban; Létavértesen; Kokadon; Tépén, Bagamérban, Hajdúszováton, Balmazújvárosban, Biharkeresztesen az egyesület szakmai segítségével.
Program folytatásaként az ÉA-RISZI-vel együttműködve pályázati technikák, forrásteremtés elsajátítása. A fiatalok által egyre több sikeres pályázat és program valósul meg. A térségben a civil szektor humánerőforrása hatékonyan fejlődik, több szervezet sikeres és eredményes pályázati programot valósított meg, amely a térség fejlődését is szolgálja. A szervezet maga is fejlődik a partnerségi hálózatnak és az egymástól tanulásnak is köszönhetően.
Pl: Ifjúsági Szakértői feladatok: Mobilitas ÉA-RISZI-ben, CISZOK HBM és Teleház Mentorozás.


Közösségfejlesztés

A fejlesztői munkánk célja a különböző településeken a helyi fiatalok aktivizálása, motiválása arra, hogy részt vegyenek településük életében, a velük kapcsolatos döntési folyamatokba betekintést és hozzászólást nyerjenek. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok felismerjék és megfogalmazzák problémáikat, szándékait, igényeiket és ezekre egy általuk kialakított közösség, vagy érdeleiket képviselni tudó fórum megalakításával keressék a választ, az optimális lehetőségeket, megoldásokat.
Ezeket a folyamatokat kívánjuk segíteni a projekt segítségével. Arra törekszünk, hogy a megyében működő civil szervezetek, az ifjúsági közösségek képesek legyenek céljaikat megfogalmazni, közösségeket formálni, saját képviseleteiket létrehozni és fejleszteni településük ifjúsági munkáját és ifjúsági közösségi életét. A fiatalok és közösségeik cselekvőkészségének fejlesztése közben a helyi önkormányzatokra is igyekszünk hatással lenni, segíteni, ösztönözni arra, hogy erőforrásként tekintsenek a fiatalokra, alkossanak helyi rendeletet, készítsenek ifjúságpolitikai koncepciót, támogassák a fiatalok kezdeményezéseit.
A hálózati munka hatékonysága abban mutatkozik meg, mennyire sikerül a helyi közösség életének részévé tenni az információt, indulnak-e új kezdeményezések a településeken, tudják-e motiválni a hálózati információs pontok a helyi fiatalokat projektekben való részvételre, a közösségi munkában való szerepvállalásra. Ehhez elengedhetetlen, hogy a pályázati lehetőségek széles palettája, nemzetközi csereprogramok, képzések és rendezvények híre eljusson a helyi célcsoportokhoz.
A hálózatban való munkának motiváló szerepe van; minél több információt kapnak a helyi közösségek, fiatalok, annál nagyobb kedvet kapnak, hogy biztonsággal nekilássanak a különböző programok megszervezéséhez. Ehhez igazán jó segítséget tud adni a helyi közösségben élő hálózati önkéntes, aki információkkal és tanácsokkal segítheti a helyi fiatalokat.
Az információs hálózatot alkotó szervezetek és személyek személyes kapcsolataik révén az információk könnyebben, gyorsabban jutnak el a helyi és kistérségi ifjúsági szervezetekhez és informális csoportokhoz.

Együttműködő partnereink:

Erdőspusztai Kistérség Humánfejlesztő Egyesület
A fejlesztő folyamatok erősítése érdekében bevonják azokat a településeket, ahol egyáltalán nincsenek ifjúsági közösségek, annak érdekében, hogy a megyében élő fiatalok közéleti aktivitása fejlődjön.
Az egyesület megalakulásakor a szektorban tevékenykedő szakemberek közös összefogásával, a Derecske – Létavértesi kistérség civil szervezeteinek humánerőforrását, az ifjúsági közösségek, és szervezetek integrációját tűzte ki elsődleges céljául. Szakmai és partnerségi együttműködéseket alakított ki az ÉA-i Regionális Ifjúsági Irodával, a MEZON-nal, az Olaszországi ARCIRAGAZZI nemzeti ifjúsági hálózattal, valamint a Romániai Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal.

Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület
Szakértői tevékenységük fontos elemét képezi a szolgáltató központ, a mentori hálózat működésének. Részt vesznek a „kirajzásban”, a szakmai találkozó, a közösségfejlesztő képzések szervezésében és lebonyolításában.
Az egyesülettel közösen 2011 szeptemberében költöztünk be az ifjúsági házba, mely ideális helyszínné vált az általuk elvégzett átalakítások után ifjúsági aktivitásokra. Az alábbi tevékenységeiknek biztosítanak színteret: Tarka-barka Kézműves Műhely, Népzeneoktatás, Grafikai műhely, Rocksuli, mint legismertebb és legnépszerűbb tevékenység. A Kékedi Közösségi Ház ad otthont közösségeiknek táboroztatására, nemzetközi találkozók tartására.

Kiemelt partnereink
Térkép
Ifiház alagsorIfiház földszintIfiház 1.EmeletIfiház 2.Emelet
Kapcsolat

H-Szo  8.00 - 22.00
V         12.00 - 20.00
(Rendezvények esetében nyitva tartási időn túl is!)

Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Információ, jegyértékesítés: +36 52 415 498
Gazdasági iroda: +36 52 426 432
Üzemeltetés: +36 52 532 670
Fax: +36 52 532 670
E-mail: info@ifihazdebrecen.hu